Rehabilitacja

Konsultacja Niemowląt i dzieci Starszych

W naszym ośrodku prowadzimy konsultacje niemowląt w celu oceny prawidłowego rozwoju dziecka wg standardów metody NDT Bobath. Konsultacja polega zbadaniu cech anatomicznych dziecka oraz sprawdzeniu umiejętności ruchowych i reakcji na bodźce zewnętrzne. Dzieci Starsze zapraszamy na konsultacje dotyczące wad postawy.

Kinezyterapia

Są to indywidualne zajęcia ruchowe z terapeutą prowadzone w nowoczesnej i estetycznej sali rehabilitacyjnej w oparciu o neurofizjologiczne metody rehabilitacji, dobrane do potrzeb psychoruchowych dziecka. Komfortowe warunki ćwiczeń, przyjazna atmosfera, cierpliwość doświadczonego terapeuty gwarantują efektywną rehabilitację. Indywidualne podejście zapewnia bezpieczeństwo i motywuje do współpracy dziecka z prowadzącym zajęcia.

Terapia tkanek miękkich

Jest zbiorem nowoczesnych technik pracy, mających wpływ nie tylko na mięśnie i powięź ale również na skórę, więzadła czy nerwy. Głównym celem terapii jest przywrócenie równowagi napięć tkankowych oraz poprawę zakresu ruchu.

Terapia ręki

Jest to usprawnianie małej motoryki, obręczy barkowej, mięśni tułowia i stymulacji dotykowej. Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Wykwalifikowany terapeuta, którego specjalnością jest terapia kończyn górnych wskaże kierunki rehabilitacji, wyznaczy cele krótko i długoterminowe, których osiągnięcie przyczyni się do poprawy komfortu życia.

Dunag 02

Jest to dynamiczna orteza składającą się ze spodenek, kamizelki i nakolanników. Wszystkie te elementy są ze sobą połączone za pomocą systemu elastycznych naciągów gumowych. Kombinezon DUNAG 02 jest bezpiecznym i efektywnym narzędziem przeznaczonym do rehabilitacji ruchowej. Łatwo zauważyć realne efekty działania tej ortezy u dzieci z zaburzeniem napięcia mięśniowego.​

Pająk

Ćwiczenia oparte na koncepcji „Pająk” polegają na podpięciu dziecka przy pomocy specjalnych naciągów gumowych, mających na celu odciążenie lub obciążenie ciała w zależności od potrzeb. Umożliwia to prace zarówno na poszczególnych grupach mięśniowych jak i na wzorcach ruchowych wg koncepcji PNF. Zabawne i dające dużo radości ćwiczenia pomogą w usprawnianiu poszczególnych partii mięśni.

Platforma wibracyjna

Platforma wibracyjna wspiera tradycyjną terapię dzięki dużej ilości powtórzeń w krótkim czasie sesji z terapeutą.
Zapewnia stymulację mechaniczną i wywołuje cały łańcuch reakcji w ciele pacjenta. Platformy wibracyjne poprzez odpowiednio dobraną częstotliwość drgań pozwalają wywołać efekt pobudzenia całego układu ruchu.

Elektroterapia funkcjonalna

Dzięki zastosowaniu technologii bezprzewodowej, jest urządzeniem całkowicie przenośnym i umożliwia rehabilitację oraz elektrostymulację mięśni podczas wykonywania ćwiczeń (zabaw) co znacząco podnosi efektywność terapii.